KUNGLIG KOMMUNIKATION
– KÖRKONST OCH TRADITION

En doktorsavhandling om autenticitet i ett kungligt konstföretag. Med ett dramaturgiskt perspektiv och estetiska teori betraktas H.M. Konungens hovstall som ett konstföretag. Statsceremonier med hästanspända ekipage är exempel på special events, som skapar estetiska upplevelser både hos publiken och konstnärerna i konstföretaget. Det är en speciell form av marknadskommunikation. Vad som gör de kungliga hästekipagen speciella handlar om förmågan till rik autenticitet.

Avhandlingen i medierna LÄNKAR

gosta

Författare: Gösta Kylsberg, ekonomie doktor, har forskat kring ämnet konst och företag vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

avhandling

PRIS: 250 kr
Avhandlingen kan beställas via INBETWEEN PUBLISHING

LED sensec flex spc keyinnovations